top of page

...Reizēm ir vajadzīga drosme apstāties un  paskatīties uz sevi no malas, kā strādājam šodien...

Mēs palīdzēsim Jums rast risinājumus

būt labākiem jau rīt!

PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

Uzņēmumu vadības sistēmas un procesu audits

Uzņēmumu vadības sistēmas un procesu audits

Ikvienam uzņēmumam nepārtraukti ir jāuzlabo savs sniegums, arī darba vides aizsardzības jomā. Tikai tā uzņēmums spēj būt ilgtspējīgs un saglabāt savu konkurētspēju.

Buvprojektu darba un vides aizsardzības koordinēšana

Būvprojektu darba vides aizsardzības koordinēšana

Darba aizsardzības koordinēšana ir nepieciešama jau būvprojekta plānošanas stadijā, lai būvprojekta realizēšana notiktu bez apdraudējuma būvdarbu veicējiem un apkārtējai sabiedrībai. 

Darba vides aizsardzība būvniecības uzņēmumiem

Darba vides aizsardzība būvniekiem

Būvniecība ir viena no bīstamākajām nozarēm ar augstu risku darbinieku drošībai un veselībai. Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un būvdarbiem, ko būvnieks veic, mērķis ir viens - droša un sakārtota darba vide.

Darba un vides aizsardzības koučings, mentorings

Darba vides aizsardzības koučings un mentorings

Darba vides aizsardzības koučinga un mentoringa mērķis ir stiprināt uzņēmuma esošos darba aizsardzības procesus un sekmēt ikviena darbinieka iesaistīšanos šo procesu uzlabošanā.

Darba un vides aizsardzības projektu vadība

Darba vides aizsardzības projektu vadība

Lai uzlabotu sniegumu darba vides aizsardzības jomā, uzņēmumā nepieciešams plānot virkni pasākumus, kuru ieviešanai nepieciešamas konkrētas zināšanas, prasmes un pieredze.

Darba un vides aizsardzība atjaunīgās enerģijas ražošanas projektos

Atbalsts atjaunīgās enerģijas ražošanas projektos

Darba un vides aizsardzības procesu pārvaldīšana atbilstoši likumdošanas prasībām, integrējot tos projekta kvalitātes vadības sistēmā, un īstenot projektus ņemot vērā izvirzītos ilgtspējas mērķus.

PAR

PIEREDZE

Mans vārds ir Henrijs Priedīte, esmu darba vides aizsardzības speciālists ar vairāk kā 15 gadu pieredzi. 

Šajā laikā esmu gan vadījis uzņēmumu darba vides aizsardzības procesus, gan arī strādājis kā konsultants, palīdzot dažādu nozaru uzņēmumiem sasniegt augstākus darba vides aizsardzības mērķus.

 

Galvenie pieredzes virzieni:

 • Stratēģijas un politikas izstrāde

 • Mērķu un uzdevumu noteikšana

 • Procesu izstrāde un ieviešana

 • Snieguma analīze procesu pilnveidei

 • Sistēmas un procesu auditēšana

 • Apmācību vadīšana un organizēšana, t.sk., apmācību satura un programmu izstrāde

 • Darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšana Latvijas un eksporta būvprojektos

 • Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde un vadība

 • BREEAM koordinatora pienākumu veikšana

 • Darba vides un ugunsdrošības riska novērtēšana 

 • Darba negadījumu izmeklēšana un analīze

 • Ārkārtas situāciju un krīzes vadība u.c.

Darba vides aizsardzības procesus vērtēju kontekstā ar citiem uzņēmumā notiekošajiem procesiem, uzņēmumā izvirzītajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Esmu pārliecināts, ka uzņēmuma attīstību ilgtermiņā sekmē vadības komandas un katra darbinieka indivuduālais sniegums, tā veidojot uzņēmuma kultūru un nosakot pamatvērtības, t.sk., darbinieku drošību un veselību.

PAR
SAZIŅAI

SAZIŅAI

Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu par tiem vairāk, sazinies ar mani telefoniski vai caur e-pastu.

E-pasts: henrijs.priedite@gmail.com

Tel: +371 29 41 38 85

Sazinies jau tagad

Paldies, ka sazinājies!

bottom of page